2020/01/13

2. GUNEKO POSTUEN IRAGARKIA - ANUNCIO PUESTO 2º ZONA

GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO- PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD.

HERRIA / LOCALIDAD: BILBOKALKULATUTAKO URTEKO ORDAINSARI GORDINA
RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL ESTIMADA:
17.173 € / 17.950 € (Okupazio-maila / Nivel de ocupación 3).
Ez da produktibitaterik sartzen, ezta ekoizpen- eta asistentzia-osagarririk ere. No incluye productividad ni complemento de producción y asistencia.


ESTALDURA-SISTEMA:Behin betiko
SISTEMA DE COBERTURA: Con carácter definitivo.

JARNUNALDIA: goizez eta arratsaldez.
JORNADA: Mañana y tarde.

HARTZAILEAK: Correoseko langile guztiak
DESTINATARIOS: Todo el personal empleado de Correos.

Interesa duten langileek 2020ko urtarrilaren 18ra arte eman dezakete izena eskaintza honetan.
Los empleados/as interesados podrán inscribirse en esta oferta, hasta el día 18 de enero de 2020.

2020/01/10

KONSOLIDAZIOA 2019 CONSOLIDACION


ENPLEGUA SENDOTZEKO DEIALDI BERRIA

Correosek 2019ko enplegua finkatzeko deialdiaren oinarriak argitaratu ditu; guztira, 3421 lanpostu daude estatu osoan.

Aurreko prozesuetan bezala, 2020. urtean bi fasetan garatuko da deialdi hau:

Lehenengo fasean, hautaketa-sistema, aurreikusitako probak eta merezimenduen balorazioa ezarriko dira.
Bigarren fasean, lanpostuen eskaintza eta horien banaketa deituko da, eta eskaerak aurkezteko epea zabalduko da.


NUEVA CONVOCATORIA DE CONSOLIDACION DE EMPLEO

Correos ha publicado las bases de la convocatoria de consolidación de empleo del 2019 con un total de 3421 plazas en todo el estado.


Como en procesos anterores, durante el año 2020 se desarrollara esta convocatoria en dos fases:


                En una primera fase se establecerá el sistema de selección, pruebas previstas y valoración de meritos.

                En la segunda fase se convocará la oferta de puestos y su distribución y se abrirá el plazo para presentar solicitudes.

2020/01/08

KONSOLIDAZIOA (ONARTUAK ETA AZTERKETAKO DATA ETA LEKUAK


LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOAK SARTZEKO PROZESUAREN ONARTUTAKO ETA KANPORATUTAKO INFORMAZIOA.

AZTERKETA-PROBEN DATA ETA LEKUAK

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INFORMACIÓNFINAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOSEN EL PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL LABORAL FIJO.
FECHA Y LUGARES DE LAS PRUEBAS DE EXAMEN2020/01/03

BULEGOEN ORDUTEGIA ZABALTZEA - AMPLIACIÓN HORARIO OFICINAS

BULEGOEN ORDUTEGIA ZABALTZEA
Bulegoetako lankideek jakinarazi digutenez, enpresak jakinarazi du,  gaur bertan eta bihar larunbata  luzatuko duela ordutegia.
Ohi bezala, enpresak bere oharrean ziurtzat jotzen du ordutegiak zabaltzea borondatezkotasuna aipatu gabe.
Kasu horretan, beste kasu batzuetan bezala, ezarritako ordutegia luzatzea borondatezkoa da, eta inork ez du zertan presionatuta sentitu bere lanalditik kanpo lan egiteko.
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AMPLIACIÓN HORARIO OFICINAS
Según nos hacen saber compañerxs de oficinas, la empresa ha comunicado hoy la ampliación de horario para hoy mismo y mañana sábado.
Como de costumbre la empresa en su nota da por hecho que se ampliaran los horarios sin hacer ninguna mención a la voluntariedad.
En este,  como en otros casos, la ampliación del horario estipulado es voluntaria y nadie tiene porque sentirse presionadx  para trabajar fuera de su jornada.

2020/01/02

KONSOLIDAZIOA - CONSOLIDACION
KONTSOLIDAZIO-AZTERKETA, U-19

HAUTAKETA-PROBEN ANTOLATZEA ETA GARATZEA

BI DEI BEREIZI

EXAMEN CONSOLIDACIÓN, 19-E
 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS


DOS LLAMAMIENTOS DIFERENCIADOS


BANAKETA 1 ETA 2 ETA SAILKAPEN-AGENTEA

REPARTO 1 Y 2 Y AGENTE/A CLASIFICACIÓN


09.00 DEIALDIA / LLAMAMIENTO

09:20 FAKULTATEEN ITXIERA / CIERRE FACULTADES

09:15 - Galdetegiak irekitzea / Apertura cuestionarios
09:40 -Ikasgeletan jarraibideak irakurtzea /  Lectura de instrucciones aulas
10:00 -PROBAREN HASIERA / INICIO DE LA PRUEBA
11:30 -PRUEBAREN BUKAREA / FIN DE PRUEBA


BEZEROAREN ARRETA / ATENCIÓN AL CLIENTE

13:30 - DEIALDIA / LLAMAMIENTO
13:50 - FAKULTATEEN ITXIERA / CIERRE FACULTADES
13:45 - Galdetegiak irekitzea / Apertura cuestionarios
14:10 - Ikasgeletan jarraibideak irakurtzea /  Lectura de instrucciones aulas
14:30 - PROBAREN HASIERA / INICIO DE LA PRUEBA
16:00 - PRUEBAREN BUKAREA / FIN DE PRUEBA