2017/09/15

IRAILEKO NOMINAN KORREOSEK ONDORENGO ATZERAPENAK ORDAINDUKO DITU

Langile laboralei: %1eko igoera ORDAINKETA FINKOETAN (soldata, hirurtekoak, aparteko ordainsariak, postu motaren osagarria, aintzinatasuna eta okupaziogatiko osagarrian), 2017ko urtarrilaren 1eko atzera eraginkortasunarekin. Funtzionarioak diren langileek, uztaileko nominan jaso zuten.

Langile laboral eta funtzionarioak: 2016ko urtarrilaren 1eko atzera eraginkortasunarekin, aldakorrak diren kontzeptuengatik (CPA, tarteak, automatizazioa, gauekoak, jaiegunak,larunbatak, produktibitateak eta aparteko orduak, baita ordezkatutakoengatik ere). Oraindik ez dakigu zein izango den portzentaia edo kontzeptu bakoitzarengatiko kopuruak.

Berriro ere beste administrazioetako langileen atzetik goaz eta ohitura den bezala, eroste ahalmena galtzen jarraitzen dugu. Ez digutena kontatzen da: ezin izango dugula galera hori berreskuratu, zeren eta berriro ere, CCOO, CSIF, UGT eta Sindicato Librek onartutako hitzarmeneko klausula batean esaten duena da 2016ko eta 2017koak baino igoera haundiagoak eskatzera uko egiten dietela: "bi aldeek espresuki adierazten dute hitzarmen honekin, 2016ko eta 2017ko ekitaldietako eragin ekonomikoetarako negoziazio kolektiboak ixten direla".

PERSONAL FUNCIONARIO


Atrasos de enero 16 a septiembre 17
Atrasos de enero 17 a junio 17 (cobrado en la nómina de julio)
CPA
Tramos
Conceptos fijos (sin pluses ni residencia)
Por cada trienio
Agente/clasificación
33,68
Entre 0 y 17,48 en función del tramo
74,04
0,84
Reparto pie
35,76
78,86
1,14
Reparto moto
36,16
86,46
1,14
Atención cliente1
38,16
92,78
1,14
Jefatura equipo1
44,56
92,78
1,62
Jefatura unidad1
51,84
127,68
1,62
Dirección oficina1
69,52
151,58
1,62
Personal técnico medio1
54,44
180,94
2,16
Personal técnico superior1
62,44
233,26
2,64
Personal laboral

Atrasos de enero 16 a septiembre 17
Atrasos enero 17 a sept 17

CPA
Tramos
Conceptos fijos (sin pluses ni residencia)
Por cada trienio
Agente/clasificación
35,36
Entre 0 y 18,68 en función del tramo
97,50
1,9
Reparto pie
37,76
104,50
1,9
Reparto moto
38,16
112,1
1,9
Atención cliente1
40,16
105,90
1,9
Jefatura equipo1
46,84
124,80
1,9
Jefatura unidad 1
54,56
160,20
1,9
Dirección oficinal
73,12
184,30
1,9
Personal técnico medio1
57,24
217,70
1,9
Personal técnico superior1
65,72
267
1,9

No hay comentarios:

Publicar un comentario